Kosten:

Cursus ( 8 lessen): € 75,- incl. lidmaatschap en administratie kosten.
Cursus (16 lessen): € 115,- ( B / C/ G&G ) incl. lidmaatschap en administratie kosten.
Voor leden: € 40,- per 8 lessen (excl. lidmaatschap)
Agility € 45,- per kwartaal

Lidmaatschap vereniging: € 15,- per jaar (beëindiging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk op 30 november van het lopende jaar).

Voor nieuwe cursisten :

Het lesgeld a € 75,- per 8 lessen incl. lidmaatschap en administratiekosten dient vooraf op onze rekening overgemaakt te worden i.v.m. de gewijzigde incasso voorwaarden, a.u.b. het volledige formulier invullen! (alleen dan wordt Uw aanvraag in behandeling genomen)

IBAN : NL65INGB0005552973 t.n.v. HSV Sirius

U wordt alleen uitgenodigd en ingedeeld als de betaling is ontvangen!

Voor leden:

Het lesgeld a € 40,- per 8 lessen dient vooraf overgemaakt te worden met vermelding van cursus(sen) en naam hond.
Jaarlijks (indien van toepassing) de contributie a € 15,- voor 28 februari van het lopende jaar!

Bij deze verklaar ik dat ik voor mijn hond W.A. verzekerd ben en dat mijn hond alle vereiste inentingen op tijd heeft gehad (voor puppen is de 1e enting voldoende) (s.v.p. hondenpaspoort meenemen bij 1e les).